Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bąk Henryk

Henryk Bąk

ur. w 1930 roku w m. Lisów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 312/2020
Biogram
Organizował Związek Młodzieży Wiejskiej RP ,,Wici”. W 1948 r. utworzył tajną organizację Ochrona Konspiracyjnego PSL, której nazwę w 1950 r. zmieniono na Polska Szturmówka Chłopska. Z powodu tej działalności został zatrzymany 01.05.1952 r. w Warszawie i 03.05.1952 r. tymczasowo aresztowany. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z 27.04.1953 r. został skazany na karę śmierci, którą Najwyższy Sąd Wojskowy w Warszawie 15.09.1953 r. złagodził, skazując go na dożywotnie więzienie. 26.07.1957 r. został warunkowo zwolniony z odbywania reszty kary. Od lat 70. wykazywał duże zaangażowanie w pracę społeczną, na rzecz mieszkańców ziemi radomskiej i akcje mające na celu upamiętnienie wydarzeń z najnowszej historii Polski. W 1975 r. zainicjował budowę pomnika ku czci poległych członków AK z terenu Goszczyna, który odsłonięto w tym samym roku, w 1976 r. budowę pomnika, na symbolicznym grobie Stefana Pietrasińskiego – byłego członka PSCH, straconego w 1953 r. Na terenie byłego województwa radomskiego organizował rajdy szlakiem działalności PSCH. W drugiej połowie lat 70. współpracował z KSS KOR oraz ROPCIO. W 1978 r. współtworzył Niezależny Uniwersytet Ludowy i w ramach jego działalności prowadził wykłady w Lisowie w byłym województwie radomskim. 10.09.1978 r. w Lisowie z jego inicjatywy powstał Tymczasowy Komitet Niezależnych Związków Zawodowych Rolników. Wydawał pisma „Postęp” i „Rolnik niezależny”. 07.09.1980 r. w Warszawie uczestniczył w spotkaniu założycielskim Wolnych Związków Zawodowych Rolników „Solidarność Wiejska”, których nazwę zmieniono ostatecznie na Niezależny Związek Zawodowy Rolników „Solidarność Wiejska” i zaangażował się w działania mające na celu jego rejestrację, do której doszło 18.11.1981 r. W 1981 r. był radcą prawnym NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze. Jesienią 1981 r. uczestniczył w I Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. Z powodu prowadzonej działalności 13.12.1981 r. został internowany. Przebywał w ośrodkach w Białołęce, Rzeszowie-Załężu i Uhercach. Z internowania zwolniony został 03.12.1982 r. Od 1985 r. ponownie zaangażował się w działalność opozycyjną. Uczestniczył w konspiracyjnych spotkaniach, mszach odprawianych w kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu w Warszawie. Kolportował wydawnictwa niezależne. Jesienią 1985 r. współredagował ulotkę nawołująca do bojkotu wyborów do Sejmu PRL z 13.10.1985 r. Dnia 01.10.1986 r. podpisał oświadczenie o reaktywowaniu działalności NZZR „Solidarność Wiejska” i został przewodniczącym Tymczasowego Zarządu Związku. Odbywał spotkania z działaczami opozycyjnymi z innych regionów Polski. Był współtwórcą, powołanej 22.10.1987 r. Federacji Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych. W 1988 r. redagował ulotki nawołujące do bojkotu wyborów do Rad Narodowych z 10.06.1988 r. W tym samym roku uczestniczył w spotkaniach organizacji rolniczych na Jasnej Górze w Częstochowie. W wyborach w 1989 kandydował do Senatu z listy PSL tzw. wilanowskiego.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności