Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Juszkiewicz Ludwik
Ludwik Roman Juszkiewicz
ur. w 1938 roku w m. Białystok
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 204/2019

Biogram

Ludwik Juszkiewicz działał w Konfederacji Polski Niepodległej i NSZZ „Solidarność” w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Łodzi (w czerwcu 1981 r. wszedł w skład prezydium Komisji Zakładowej). 14.12.1981 r. współorganizował strajk w przedsiębiorstwie, podczas którego protestujący domagali się zniesienia stanu wojennego i uwolnienia zatrzymanych członków „Solidarności”. 16.12.1981 r. został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Sieradzu, a 19.12.1981 r. przewieziony do Aresztu Śledczego w Łodzi w związku z tymczasowym aresztowaniem pod zarzutem zorganizowania w warunkach stanu wojennego strajku w zakładzie objętym militaryzacją. Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy uznał go za winnego zarzucanego czynu i wyrokiem z 27.01.1982 r. skazał na karę  roku pozbawienia wolności i praw publicznych. 22.09.1982 r. na mocy postanowienia Wojskowego Sądu Garnizonowego w Łodzi został warunkowo zwolniony z AŚ. W latach 1981–1982 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa. W lutym 1983 r. wystąpił o wydanie paszportu w celu wyjazdu z kraju na pobyt stały i kilka miesięcy później wyemigrował do Szwecji.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej