Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Grosicki Piotr

Piotr Marek Grosicki

ur. w 1966 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 511/2021
Biogram
Od 1987 r. do czerwca 1989 r. był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Gdańskiej. W maju 1988 r. uczestniczył w strajku studenckim na PG. Od października 1988 r. pełnił funkcję przewodniczącego NZS PG, a także został członkiem Międzyuczelnianej Komisji Koordynacyjnej uczelni gdańskich. 
W latach 1988-1989 Pan Piotr Grosicki kolportował wydawnictwa podziemne takie jak: „Rozwaga i Solidarność”, „Tygodnik Mazowsze”, „Polibuda”, „Impuls” oraz książki, znaczki i tzw. cegiełki na pomoc represjonowanym. Ponadto zajmował się redagowaniem pisma NZS „Polibuda”. W maju 1989 r. uczestniczył w IV Nadzwyczajnym Krajowym Zjedzie Delegatów NZS w Sopocie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • J. Wąsowicz „Niezależny ruch młodzieżowy w Gdańsku w latach 1981-1989”, Gdańsk 2012