Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Ruszar Józef

Józef Ruszar

ur. w 1952 roku w m. Pruszków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 203/2019
Biogram
Począwszy od 1976 r. współpracownik Komitetu Obrony Robotników. Współzałożyciel studenckich kółek samokształceniowych w Krakowie. Po śmierci Stanisława Pyjasa w maju 1977 r. współorganizator protestów studenckich, a następnie sygnatariusz deklaracji założycielskiej Studenckiego Komitetem Solidarności w Krakowie. Organizator zajęć samokształceniowych, w tym w ramach „Uniwersytetu Latającego”. Zaangażowany w tworzenie zaplecza poligraficznego SKS. Utrzymywał kontakty z innymi środowiskami opozycyjnymi w kraju.
Od jesieni 1980 r. członek NSZZ „Solidarność”. Pracownik redakcji „Tygodnika Solidarność”.
Po wprowadzeniu stanu wojennego w dniu 13 grudnia 1981 r. internowany. Osadzony w ośrodkach odosobnienia w Warszawie – Białołęce, Rzeszowie – Załężu i Uhercach. Zwolniony w dniu 4 grudnia 1982 r.
Po uwolnieniu pracownik redakcji miesięcznika „Więź”. Od 1983 r. na stypendium w Niemczech Zachodnich. Pozostał na emigracji, najpierw w RFN, potem w Stanach Zjednoczonych. Pracownik Radia Wolna Europa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej