Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Robert Andrzej Erdmann

ur. w 1967 roku w m. Bydgoszcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 220/2016
Biogram
Robert Erdmann od 1987 r. był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, zaangażowanym w tworzenie tzw. drugiego NZS. Został członkiem Komitetu Założycielskiego, następnie członkiem Zarządu. Był organizatorem i uczestnikiem nielegalnego wiecu studenckiego na terenie UMK, który odbył się dnia 10 maja 1988 r., podczas którego ogłoszono decyzję o reaktywowaniu NZS.
W związku z prowadzoną działalnością opozycyjną był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa oraz zastrzeżono mu możliwość wyjazdów zagranicznych na okres 2 lat.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • W. Polak, „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003
    • W. Polak, „Najtrudniejsze egzaminy” Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na tle wydarzeń w kraju i regionie (1980-1982), Toruń 2001
    • W.Polak, Wielbiciele Panny "S". Ruch Wolność i Pokój w Toruniu, Toruń 2013
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN