Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Popiel Olgierd
Olgierd Popiel
ur. w 1965 roku w m. Gorzów Wielkopolski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 303/2018

Biogram

Olgierd Popiel prowadził działalność opozycyjną w latach 80.
Był współzałożycielem i jednym z aktywniejszych członków podziemnej organizacji działającej w latach 1982 – 1989 w Gorzowie Wielkopolskim, początkowo pod nazwą Młodzieżowy Ruch Oporu, a następnie Ruch Młodzieży Niezależnej. 
Współtworzył pisma będące organem prasowym organizacji „Iskra”, „Szaniec”.
W związku z aktywną działalnością w MRO i kolportażem, 10.11.1982 r. został aresztowany. Na mocy postanowienia prokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Zielonej Górze 19.11.1982 r. został zwolniony z aresztu.  Wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Zielonej Górze w dniu 10.02.1983 r. został skazany na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata i dozór kuratora sądowego.
Od 1982 r. był pod obserwacją gorzowskiej Służby Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

D. Rymar, Z. Bodnar, Radio Solidarność w Gorzowie Wielkopolskim w latach 1982 - 1989, Gorzów Wlkp. 2009.
Chcieliśmy być sobą. Ruch Młodzieży Niezależnej we wspomnieniach uczestników (1983-1989), red. M. Rusakiewicz, D. Rymar, Gorzów Wlkp. 2013.

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN