Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Sikorski Jan
Jan Andrzej Sikorski
ur. w 1935 roku w m. Kalisz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 84/2019

Biogram

Po wprowadzeniu stanu wojennego został kapelanem internowanych i uwięzionych w Zakładzie Karnym Warszawa-Białołęka. Kolportował wydawnictwa podziemne a także udzielał wsparcia więzionym. Pomagał również w przekazywaniu wiadomości i lekarstw wśród internowanych. W latach 1982-1989 działał w składzie tajnej Rady Edukacji Narodowej, powstałej z inicjatywy NSZZ „Solidarność”.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

Więziennictwo na Lubelszczyźnie w okresie Stanu Wojennego, J. Świtka, M. Kuć, Lublin 2008
NSZZ „Solidarność” 1980–1989, tom 5: Polska środkowo-wschodnia, pod. red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010
R. Spałek, J. Guzy, U źródeł złego i dobrego. Rozmowy z pierwszym przewodniczącym Krajowej Komisji Koordynacyjnej NZS, Warszawa 2009

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN