Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sikorski Jan

Jan Andrzej Sikorski

ur. w 1935 roku w m. Kalisz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 84/2019
Biogram
Po wprowadzeniu stanu wojennego został kapelanem internowanych i uwięzionych w Zakładzie Karnym Warszawa-Białołęka. Kolportował wydawnictwa podziemne a także udzielał wsparcia więzionym. Pomagał również w przekazywaniu wiadomości i lekarstw wśród internowanych. W latach 1982-1989 działał w składzie tajnej Rady Edukacji Narodowej, powstałej z inicjatywy NSZZ „Solidarność”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Więziennictwo na Lubelszczyźnie w okresie Stanu Wojennego, J. Świtka, M. Kuć, Lublin 2008
    • NSZZ „Solidarność” 1980–1989, tom 5: Polska środkowo-wschodnia, pod. red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010
    • R. Spałek, J. Guzy, U źródeł złego i dobrego. Rozmowy z pierwszym przewodniczącym Krajowej Komisji Koordynacyjnej NZS, Warszawa 2009
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN