Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jerzy Marian Miąc

ur. w 1938 roku w m. Lubartów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 173/2018
Biogram
W latach 1980-1981 był zaangażowany w tworzenie struktur „Solidarności” w Lubelskiej Fabryce Wag. Po ogłoszeniu stanu wojennego zaangażował się w tworzenie podziemnych struktur „Solidarności” w LFW. Uczestniczył w kolportażu nielegalnych wydawnictw sygnowanych przez „Solidarność”. Za powyższe został zatrzymany 29.09.1982 r. na 48 godzin i po przeszukaniu w mieszkaniu aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Lublinie. Zwolniony 22.12.1982 r. na mocy postanowienia Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego, który wyrokiem z 21.12.1982 r. uchylił wobec Jerzego Miąca środek zapobiegawczy w postaci aresztu tymczasowego i skazał w/w na 2 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat, grzywnę 100 tys. zł i dozór kuratora przez okres zawieszenia wykonania kary. Po zwolnieniu z aresztu nie zaniechał prowadzenia działalności związkowej i politycznej. Zaangażowany był w tworzenie podziemnych struktur „Solidarności”. Utrzymywał kontakty z innymi działaczami z terenu Lubartowa i Regionu. Organizował zebrania konspiracyjne z uczestnictwem aktywistów „S” oraz uczestniczył w kolportażu podziemnych wydawnictw w Lubartowie. Był także aktywnym uczestnikiem uroczystości rocznicowych i religijno-patriotycznych w Lubartowie. Pan Jerzy Miąc podjął również aktywne działania zmierzające do wznowienia legalnej działalności NSZZ „Solidarność” w Lubelskiej Fabryce Wag. Z powodu swojej działalności był inwigilowany i wielokrotnie w 1983 r., 1986 r.  i 1987 r. wzywany na rozmowy ostrzegawcze, a w jego domu przeprowadzano przeszukania. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej