Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Walczuk Zdzisław

Zdzisław Walczuk

ur. w 1951 roku w m. Wyszonki-Wypychy
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 79/2012
Biogram
Od 1981 r. był działaczem Sekcji Gastronomii i Hotelarstwa NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze. W latach 1982-1983 w swoim miejscu pracy w klubie Akwarium oraz wśród pracowników innych restauracji w Warszawie kolportował nielegalne wydawnictwa oraz prowadził zbiórki środków higienicznych dla osób ukrywających się. Uczestniczył w konspiracyjnych spotkaniach byłych członków Sekcji Gastronomii i Hotelarstwa NSZZ „Solidarność”. Ze względu na swoją działalność  był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej