Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Ryba Marian

Marian Józef Ryba

ur. w 1951 roku w m. Krynica-Zdrój
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 274/2020
Biogram
W czasie obowiązywania stanu wojennego, w latach 1981-83 zaangażowany w ukrywanie swego ojca, Władysława Ryby, przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Spółdzielni Pracy Przemysłu Spożywczego „Postęp” w Krynicy – Zdroju oraz członka Zarządu Regionu Małopolska.
Czynny przy organizacji pomocy dla osób represjonowanych oraz ich rodzin, w tym pobytów w Krynicy-Zdroju osób zwolnionych z aresztów i zakładów karnych. Kolporter prasy podziemnej. Zaangażowany w organizację odprawiania mszy świętych w intencji ojczyzny oraz spotkań z działaczami opozycyjnymi.
Brał udział w odtworzeniu jawnych struktur „Solidarności”  w Krynicy i Muszynie, uczestnik kampanii przed wyborami czerwcowymi w 1989 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN