Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Olga Maria Konodyba
ur. w 1958 roku w m. Częstochowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 203/2019

Biogram

Pani Olga Konodyba zd. Żak od listopada 1982 r. zaangażowała się w druk i kolportaż nielegalnego wydawnictwa „CDN”, organu prasowego Międzyzakładowego Komitetu Koordynacyjnego NSZZ „Solidarność” Regionu Częstochowa.
Pani Olga Żak została zatrzymana w dniu 17 IV 1983 r. i osadzona w Areszcie Śledczym w Częstochowie, a od dnia 27 IV 1983 r. w Zakładzie Karnym w Lublińcu. Śledztwo zamknięto dnia 17 VII 1983 r. aktem oskarżenia, w którym zarzucano Pani Oldze Żak kontynuację działalności w  zdelegalizowanym związku zawodowym NSZZ „Solidarność” oraz kolportowanie biuletynów informacyjnych pt. „CDN” będących organem prasowym konspiracyjnych struktur związkowych. 
Postanowieniem Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 28 VII 1983 r. uchylono w stosunku do Pani Olgi Żak środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania i umorzono postępowanie karne w związku z amnestią.
W związku z aresztowaniem Pani Olga Żak została zwolniona z pracy w Instytucie Chemii Ogólnej Politechniki Częstochowskiej. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN