Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Pietrzak Marek
Marek Jerzy Pietrzak
ur. w 1948 roku w m. Radom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2018

Biogram

Pan Marek Jerzy Pietrzak od 1981 r. należał do NSZZ „Solidarność”. Był sekretarzem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Radomskim Przedsiębiorstwie Inżynieryjnym i Zmechanizowanych Robót Ziemnych. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność opozycyjną w podziemnych strukturach „Solidarności”, m.in. na terenie RPIiZRZ w Radomiu, a następnie w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Wolanowie. Organizował zbiórki pieniędzy na pomoc dla internowanych i ich rodzin. Jako jeden z czterech działaczy podziemnej "Solidarności" w 1983 r. został wybrany do zarządu Samorządu Pracowniczego w swoim zakładzie pracy. W związku ze swoją działalnością był w latach 1982-1988 rozpracowywany operacyjnie przez Służbę Bezpieczeństwa. Pan Marek Jerzy Pietrzak był wzywany na rozmowy profilaktyczno - ostrzegawcze, a w jego miejscu zamieszkania przeprowadzono rewizję, w związku z podejrzeniem o kolportaż podziemnych wydawnictw.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej