Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Żal Norbert

Norbert Żal

ur. w 1971 roku w m. Wałcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2020
Biogram
Norbert Żal prowadził działalność opozycyjną w latach 1987-1989. Był aktywnym członkiem Ruchu Młodzieży Niezależnej, organizatorem wielu akcji opozycji i kolporterem materiałów bezdebitowych.
Jako uczeń liceum włączył się w kolportaż nielegalnego pisma ,,Szaniec” oraz organizował grupy ulotkowo-kolportażowe. W mieszkaniu w Gorzowie Wielkopolskim utworzył również skrzynkę kolportażową ,,Szańca’’ i brał udział w wielu akcjach rozrzucania ulotek. W czasie strajków w sierpniu 1988 r. rozdawał ,,Biuletyn Strajkowy” i został zatrzymany w trakcie akcji. Został ukarany grzywną przez Kolegium ds. Wykroczeń w Gorzowie Wielkopolskim.
Pomimo zastosowanych represji nie zaprzestał działalności opozycyjnej. Od 1988 r. przewoził z Warszawy do Gorzowa Wielkopolskiego materiały bezdebitowe i brał udział w akcjach malowania antykomunistycznych haseł na murach. Zaangażował się w działalność grupy radiowej RMN, w ramach której prowadził audycje podziemnego ,,Radia Solidarność” w Gorzowie Wielkopolskim, Zielonej Górze i Międzyrzeczu. Wzywał również do organizacji protestów i okazywania sprzeciwu wobec polityki PRL.
Tuż przed nadchodzącymi wyborami, dnia 27 maja 1989 r. został zatrzymany za oznaczanie plakatów wyborczych kandydatów PZPR i  ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków