Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Jamrozik Attila
Attila Leszek Jamrozik
ur. w 1944 roku w m. Balatoföldvàr
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 607/2019

Biogram

Jako student Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie uczestnik manifestacji studenckich w marcu 1968 r. 
Jesienią 1980 r., będąc członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków (od grudnia 1980 r. prezesem Zarządu Okręgu Krakowskiego), inicjował działania mające na celu dokonanie zmian w środowisku artystów plastyków w duchu ruchu „Solidarności”. Współtwórca Komitetu Porozumiewawczego Stowarzyszeń Twórczych i Naukowych. Zaangażowany w odrodzenie pisma środowiska plastyków „Głos Plastyków”.
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniu 14 grudnia 1981 r. sygnatariusz listu do wojewódzkich władz partyjnych w Krakowie w sprawie uwolnienia internowanych, w związku z czym był przesłuchiwany. 
Czynny w ruchu kultury niezależnej jako współautor wystaw oraz projektant oprawy plastycznej wydawnictw podziemnych. Zaangażowany w przygotowanie wraz ze środowiskami piłsudczykowskimi wystawy poświęconej osobie gen. Józefa Kustronia, której prezentacja w 1983 r. w galerii „Pryzmat” stała się powodem rozwiązania przez władze Okręgu Krakowskiego ZPAP. Pod jego kierownictwem działał nieoficjalnie do 1989 r. 
Współpracownik Arcybiskupiego Komitetu Pomocy w Krakowie. Jako członek Komitetu Kultury Niezależnej koordynował udzielanie pomocy materialnej w środowisku plastyków. 
W 1989 r. w krakowskim Komitecie Obywatelskim.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków

Dodatkowe informacje:

Biogram w Encyklopedii Solidarności