Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jerzmanowski Mirosław

Mirosław Wojciech Jerzmanowski

ur. w 1956 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 73/2014
Biogram
Mirosław Jerzmanowski brał udział w strajku studentów łódzkich w styczniu i lutym 1981 r., współorganizował wiece i wydawał gazetkę strajkową.  Był wówczas członkiem grupy „niezależnych” utworzonej przez niezrzeszonych studentów Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego, których reprezentował w Studenckim Komitecie Jedności.
W latach 1981-1982 uczestniczył w akcjach plakatowych przeprowadzanych na terenie Łodzi i województwa radomskiego. Z tego powodu został dwukrotnie zatrzymany i ukarany przez kolegium do spraw wykroczeń (16 grudnia 1981 r. i 3 maja 1982 r.). W latach 1982-1983 zajmował się drukiem i kolportażem pisma „Solidarność Walcząca”. Od 1989 r. działał w strukturach Konfederacji Polski Niepodległej.  
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • Kowalczyk R., Studenci ’81, Warszawa 2000