Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Koprowska Anna

Anna Lidia Koprowska

ur. w 1944 roku w m. Tarnobrzeg
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 273/2020
Biogram
Anna Koprowska (1944-1990) była absolwentką prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1966-1981 pracowała jako sędzia Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu. Od jesieni 1980 należała do NSZZ „Solidarność”, przewodnicząca Komitetu Założycielskiego, następnie KZ NSZZ „Solidarność” przy Sądzie Rejonowym. Podczas akcji protestacyjnych związku, pomimo sprzeciwu prezesa sądu wywieszała biało-czerwoną flagę na budynku Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu. Po 13.12.1981 r. odmówiła złożenia deklaracji o wystąpieniu z NSZZ „Solidarność”. W ramach weryfikacji pracowników wymiaru sprawiedliwości została w dniu 16.02.1982 r. odwołana ze stanowiska przez Radę Państwa. We wniosku o jej odwołanie podano: „Aktywny działacz związkowy, organizator i przewodniczący KZ NSZZ »Solidarność« w SR w Tarnobrzegu. Solidaryzowała się z działaniami politycznymi związku, naruszając w ten sposób obowiązki pracownika resortu wobec zarządzeń administracji /mimo polecenia odmówiła zdjęcia flag/”. W okresie 1982-1990 utrzymywała się z prac dorywczych. W 1990 r. dzięki staraniom Zofii i Zbigniewa Romaszewskich oraz wojewody tarnobrzeskiego Władysława Liwaka przywrócona została na stanowisko sędziego.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • K. Niewiński, PZPR a sądownictwo w latach 1980-1985. Próby powstrzymania „solidarnościowej” rewolucji, Oświęcim 2016
    • B. Szwedo, Tarnobrzeski Słownik Biograficzny. Wpisani w historię miasta, t. 1, Sandomierz 2013