Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Bronisław Łojek

ur. w 1946 roku w m. Świesielice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 219/2021
Biogram
Pan Bronisław Łojek brał czynny udział w strajku mającym miejsce w Radomiu w dniu 25.06.1976 r. Bezpośrednią przyczyną protestu była zapowiedziana dzień wcześniej w Sejmie PRL przez premiera Piotra Jaroszewicza drastyczna podwyżka cen artykułów żywnościowych. Wówczas w  Radomiu, Ursusie i Płocku doszło do pochodów i demonstracji, zakończonych starciami z Milicją Obywatelską. Pan Bronisław Łojek w związku z udziałem w demonstracji został zatrzymany, a sprawę przeciwko niemu skierowano w trybie przyspieszonym do Kolegium ds. Wykroczeń, które w I instancji ukarało go karą grzywny. Po odwołaniu się Komendy Wojewódzkiej MO w Radomiu, Kolegium ds. Wykroczeń w II instancji zmieniło karę grzywny na trzy miesiące aresztu z podaniem orzeczenia do publicznej wiadomości i powiadomieniem zakładu pracy. Pan Bronisława Łojek przebywał kolejno w Aresztach Śledczych: w Radomiu, Białymstoku i Kielcach. Podczas pobytu w areszcie, wielokrotnie przechodził przez tzw. "ścieżki zdrowia".
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej