Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Roman Mirosław Wróblewski

ur. w 1966 roku w m. Jawor
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 173/2023
Biogram
Pan Roman Mirosław Wróblewski od 1986 r. jako uczeń szkoły średniej, następnie również jako student zajmował się kolportażem m.in. ulotek, znaczków oraz innych wydawnictw podziemnych, działając w ramach struktur nielegalnej „Solidarności”. Organizował także zbiórki funduszy na rzecz „Solidarności” oraz brał udział w licznych akcjach manifestacyjnych. Jego działalność opozycyjna trwała do 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków