Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Roman Józef Walczak

ur. w 1951 roku w m. Ciernie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 14/2013
Biogram
Był organizatorem strajku w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Bielsku-Białej przeprowadzonego w dniu 27 sierpnia 1980 r. w geście solidarności ze strajkującymi na Wybrzeżu. Zainicjował petycję, w której żądano poprawy warunków pracy kierowców bielskiego przedsiębiorstwa. We wrześniu 1980 r. wszedł w skład Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego Samorządnych Niezależnych Związków Zawodowych Podbeskidzia w Bielsku-Białej, pełniąc funkcję wiceprzewodniczącego komitetu. Przewodził także Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przy WPK w Bielsku-Białej. Od stycznia 1981 r. organizował na terenie Podbeskidzia struktury Komitetu Więzionych za Przekonania. Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Jastrzębiu-Zdroju. Następnie przetrzymywano go w obozie dla internowanych na terenie Zakładu Karnego w Łupkowie, skąd został zwolniony 29 listopada 1982 r. Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa do 1983 r. W listopadzie 1983 r. wyjechał z powodów politycznych na stałe do Kanady.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej