Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Nowicka - Marusczyk Maria

Maria Ludwika Nowicka - Marusczyk

ur. w 1940 roku w m. Poniewież
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 549/2016
Biogram
W 1980 r. była zatrudniona w Międzyzakładowym Komitecie Założycielskim Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego ,,Solidarność" w Gdańsku, pełniła funkcję kierownika Biura Interwencji, następnie pracowała w Zespole Analiz Bieżących Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych. Od września 1980 r. zasiadała w składzie Komisji Zakładowej przy Międzyzakładowym Komitecie Założycielskim NSZZ „Solidarność”, a następnie przy Zarządzie Regionu. W latach 1982-1989 udostępniała mieszkanie na spotkania działaczy struktur podziemnych ,,Solidarności". Była inicjatorką powołania, a następnie działaczką Komisji Charytatywnej przy kościele Św. Brygidy w Gdańsku.
Biogram opracowano na podstawie:
  • innych materiałów
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN