Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Walewander Marek

Marek Walewander

ur. w 1958 roku w m. Komarów Osada
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 473/2023
Biogram
W latach 1982-1989 prowadził działalność w ramach podziemnych struktur „Solidarności” w Zamościu. W stanie wojennym organizował pomoc rodzinom osób internowanych i represjonowanych, w tym pomoc żywnościową. Zaangażowany był w kolportaż wydawnictw bezdebitowych w Zamościu, Komarowie i okolicznych miejscowościach. Zajmował się rozpowszechnianiem pism „Informator Ziemi Zamojskiej” i „Roztocze”. Brał czynny udział w uroczystościach patriotyczno-religijnych i rocznicowych organizowanych w Komarowie i w Zamościu, w nabożeństwach za Ojczyznę i za prześladowanych. Uczestniczył również w spotkaniach podziemia „Solidarności” i tworzącego się wówczas w Zamościu Klubu Inteligencji Katolickiej, który stał się miejscem spotkań osób prowadzących działalność opozycyjną i niepodległościową w tym mieście. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków