Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jacek Antoni Adamczyk

ur. w 1958 roku w m. Bielsko – Biała
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 489/2019
Biogram
Jako student iberystyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1978-80 związany z krakowskim Studenckim Komitetem Solidarności.
Od 1980 r. współpracownik niezależnego Wydawnictwa „Spotkania” z Lublina, zajmujący się kolportażem pism i książek na terenie Krakowa. Zaangażowany w przerzut pochodzących ze źródeł emigracyjnych książek oraz środków finansowych, przeznaczonych na potrzeby Wydawnictwa. Autor tekstów publikowanych w drugoobiegowych pismach „Spotkania” i „Zwrot”. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik manifestacji (w 1982 r. ukarany grzywną). 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej