Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Orzechowski Artur

Artur Andrzej Orzechowski

ur. w 1964 roku w m. Gorzów Wielkopolski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 203/2019
Biogram
Artur Orzechowski od 1979 r. należał do Związku Młodzieży Antykomunistycznej – grupy samokształceniowej, sprzeciwiającej się panującemu ustrojowi komunistycznemu. Po wprowadzeniu stanu wojennego współtworzył Młodzieżowy Ruch Oporu, organizację walczącą m.in. o przywrócenie jawnego działania „Solidarności” oraz uwolnienie internowanych. Działalność została wykryta przez gorzowską Służbę Bezpieczeństwa. W dniach 08-19.11.1982 r. został tymczasowo aresztowany. Areszt zamieniono na dozór milicyjny. 
W dniu 14.12.1982 r. został oskarżony o to, że był jednym z inicjatorów założenia nielegalnego związku o nazwie MRO. Ponadto zarzucano mu kolportaż ulotek nawołujących do organizowania demonstracji i przeciwdziałania aktom prawnym stanu wojennego. W dniu 10.02.1983 r. Wojskowy Sąd Garnizonowy skazał Artura Orzechowskiego na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, zawieszając jej wykonanie na okres 3 lat próby. 
Od 09.11.1982 r., na okres dwóch lat, zastrzeżono mu możliwość wyjazdów za granicę. Do 1987 roku był pod stałą obserwacją funkcjonariuszy SB.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN