Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Skowera Krzysztof

Krzysztof Stanisław Skowera

ur. w 1958 roku w m. Otfinów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 543/2015
Biogram
W czasie stanu wojennego jako student Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej zajmował się podziemną działalnością polegającą na rozpowszechnianiu bezdebitowych wydawnictw i ulotek. W okresie od lutego do lipca 1982 r. kolportował on na terenie Poznania dwutygodnik „Bibuła”, przekazywał innym działaczom opozycji papier maszynowy i matryce woskowe, a także odbierał od nich numery „Obserwatora Wielkopolskiego” oraz „BiSu”. Był też członkiem podziemnej organizacji „Lechia”, która za cel postawiła sobie wystąpienie zbrojne. Za swą działalność został zatrzymany 23.09.1982 r. w Tarnowie i przewieziony do Poznania, a następnie aresztowany. Z aresztu został zwolniony 2.04.1983 r. Wyrokiem Sądu Wojsk Lotniczych w Poznaniu z 9.05.1983 r. został skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN