Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Radomyski Tadeusz
Tadeusz Radomyski
ur. w 1943 roku w m. Dziewule
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 84/2019

Biogram

Od 1980 r. był przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność" w Polskich Kolejach Państwowych w Siedlcach. Pełnił również kierownicze funkcje w strukturach miejskich Związku, był członkiem Międzyzakładowej Komisji Założycielskiej, Zarządu Oddziału w Siedlcach oraz przewodniczącym Międzyzakładowej Komisji Strajkowej. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego, od 1982 r., kontynuował działalność w podziemnych strukturach. Uczestniczył w spotkaniach konspiracyjnych Związku organizowanych w Siedlcach oraz w innych miastach, w uroczystościach kościelnych i manifestacjach organizowanych przez opozycję. Organizował pielgrzymki do Częstochowy i do grobu ks. Jerzego Popiełuszki. W czerwcu 1987 r. w Lublinie jako przedstawiciel NSZZ „Solidarność” Kolejarzy składał dary papieżowi Janowi Pawłowi II, podczas Jego III pielgrzymki do Polski. Z powodu prowadzonej działalności opozycyjnej w latach 1980-1989 był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

A. Andrzejewska, NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze - Oddział w Siedlcach : kalendarium i wybór dokumentów. Część 1 Od nadziei do interny, Siedlce 2015
Z. Sobolewski, NSZZ „Solidarność” w przedsiębiorstwie Polskie Koleje Państwowe 1980-2000, Gdańsk 2000