Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Madej Ryszard

Ryszard Mieczysław Madej

ur. w 1948 roku w m. Świerczek
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 173/2023
Biogram
Ryszard Madej pracował w MPK w Skarżysku-Kamiennej. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego NSZZ „Solidarność”  w swoim zakładzie pracy. 
W okresie od 5 listopada 1982 r. do 2 lutego 1983 r. odbywał ćwiczenia wojskowe w Jednostce Wojskowej nr 2198 w Czarnem. Szkolenie wojskowe rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, a jedynie służyło walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia. Celem powołania rezerwistów na szkolenie miało być odizolowanie przeciwników politycznych i nie miało oparcia w obowiązującym porządku prawnym.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • innych materiałów
  • publikacji:
    • Inteligentna forma internowania. Ćwiczenia i powołania do Ludowego Wojska Polskiego jako forma represji po 13 grudnia 1981 r., red. Grzegorz Majchrzak, Warszawa 2016