Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Saul Jan

Jan Saul

ur. w 1950 roku w m. Radków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 308/2021
Biogram
W latach 1982-1989 był działaczem Komitetu Oporu Społecznego w Nowej Rudzie oraz członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. W jego mieszkaniu działała tajna drukarnia, gdzie w latach 1982-1983 wraz ze Stanisławem Łukasikiem, Markiem Małysiakiem i Bogdanem Klimem, drukował pismo podziemne „Żółw”, które następnie rozprowadzał w Nowej Rudzie i na terenie ziemi kłodzkiej. Brał także udział w kolportażu ulotek, broszur i pism podziemnych takich jak.: „Z dnia na dzień”, „Biuletyn Dolnośląski”, „Robotnik” i „Solidarność Walcząca” na terenie Nowej Rudy, Kłodzka i Kudowy. Ponadto angażował się w pomoc prześladowanym i więzionym. W 1988 r. zorganizował strajk solidarnościowy w Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowej Rudzie.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • innych materiałów