Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Lubkiewicz Jan

Jan Lubkiewicz

ur. w 1950 roku w m. Trabuszki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 566/2012
Biogram
We wrześniu 1980 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” na Wydziale W2 Państwowej Fabryki Wagonów „Pafawag” we Wrocławiu, a od października 1980 r. był członkiem Komisji Zakładowej „Solidarności” w „Pafawagu”. Pomiędzy 13 a 16 grudnia 1981 r. uczestniczył w strajku okupacyjnym w swoim zakładzie pracy. Został internowany 17 grudnia 1981 r. Do 16 stycznia 1982 r. przebywał w ośrodkach odosobnienia we Wrocławiu i w Nysie. Po zwolnieniu z internowania nie zaprzestał prowadzania działalności związkowej. Angażował się w kolportaż i redakcję podziemnych wydawnictw, współorganizował emisję kilku audycji „Radia Solidarność Walcząca” we Wrocławiu, uczestniczył w wielu manifestacjach na terenie miasta. Organizował w swoim mieszkaniu zebrania działaczy NSZZ „Solidarność” z zakładów „Pafawag”. W ramach represji za swoją działalność został m.in. powołany na trzymiesięczne ćwiczenia wojskowe w Wojskowym Obozie Specjalnym przy 10 Batalionie Pontonowym WP w Rawiczu, gdzie przebywał od 5 listopada 1982 r. do 2 lutego 1983 r. Szkolenie wojskowe rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, lub podnoszeniem umiejętności żołnierskich, a służyło jedynie w walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia.
Biogram opracowano na podstawie: