Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kwiatkowska Wiesława

Wiesława Irena Kwiatkowska

ur. w 1936 roku w m. Gdynia
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 596/2016
Biogram
Wiesława Kwiatkowska była pracownikiem sekcji historycznej Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność", gdzie zajmowała się zbieraniem relacji o ofiarach Grudnia 1970 r. Prowadziła działalność opozycyjną w latach 1980-1990.
Po wprowadzeniu 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego rozpoczęła dokumentowanie oporu społecznego oraz represji władz. 20 grudnia 1981 r. została aresztowana pod zarzutem kontynuowania działalności związkowej oraz udziału w zebraniu Delegatów Związku na terenie Stoczni Gdańskiej, następnie Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni skazał ją wyrokiem z dnia 3 lutego 1982 r. na karę pięciu lat pozbawienia wolności. Karę odbywała w Zakładach Karnych w Bydgoszczy-Fordonie, Grudziądzu oraz Krzywańcu skąd została zwolniona 17 marca 1983 r. na mocy postanowienia Izby Wojskowej Sądu Najwyższego. Po odzyskaniu wolności kontynuowała działalność opozycyjną. Od 1985 r. zaangażowała się w działalność "Solidarności Walczącej - Oddział Trójmiasto", zajmowała się przewozem wydawnictw bezdebityowych z terenu Dolnego Śląska oraz ich kolportażem, włączyła się w działalność Ruchu "Wolność i Pokój". Ponadto we współpracy z ks. Hilarym Jastakiem kontynuowała praca dokumentacyjne na temat protestów w grudniu 1970 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej