Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Bolesław Ceran

ur. w 1956 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 58/2023
Biogram
Przed wprowadzeniem stanu wojennego działał w strukturach NSZZ „Solidarność” w Łódzkich Zakładach Przemysłu Gumowego „Stomil”, gdzie w Komisji Zakładowej pełnił funkcję komisarza strajkowego. W miejscu pracy publicznie krytykował PZPR, naczelne organy państwa i zasady ustrojowe. W latach 1982-1985 brał udział w konspiracyjnych spotkaniach przedstawicieli podziemnej „Solidarności” z łódzkich zakładów przemysłowych, podczas których omawiano kwestie związane z organizacją obchodów rocznic (m.in. 3 maja i 11 listopada) i dystrybucją wydawnictw bezdebitowych. Współpracował z Międzyzakładową Komisją Koordynacyjną NSZZ „Solidarność” w Łodzi. Od 1982 r. do 1987 r. zajmował się kolportażem pism podziemnych takich jak: „Tygodnik Mazowsze”, „Solidarność Walcząca”, „Kos”, „Gotowość”, „Przedwiośnie”, uczestniczył w akcjach ulotkowych i plakatowych oraz w wiecach i demonstracjach ulicznych organizowanych na terenie miasta. W latach 1981-1984 był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • J. Krakowski, Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna „Solidarność” [w:] Encyklopedia „Solidarności”. Opozycja w PRL 1976-1989, t. 2, Warszawa 2012