Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Dąbrowski Stanisław

Stanisław Dąbrowski

ur. w 1947 roku w m. Sokołów Podlaski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 577/2016
Biogram
Był działaczem katolickim zaangażowanym także w ruch związkowy w woj. siedleckim. W latach 80-tych pracował jako sędzia w Sądzie Rejonowym w Węgrowie, a następnie w Sądzie Wojewódzkim w Siedlcach. Od chwili powstania NSZZ „Solidarność” aktywnie zaangażował się w działalność tego związku. Wchodził w skład redakcji pisma NSZZ „Solidarność” MKZ Ziemia Podlaska –„Odnowa”, wydawanego w 1981 r. w Siedlcach. Pan Stanisław Dąbrowski był także w 1981 r. współzałożycielem Klubu Inteligencji Katolickiej w Siedlcach, członkiem jego Zarządu i pierwszym prezesem. Jednocześnie utrzymywał systematyczne kontakty z opozycją siedlecką. Po wprowadzeniu stanu wojennego w latach 1981-1982 współredagował i brał udział w druku „Wiadomości Podlaskich” – pierwszego podziemnego pisma w Siedlcach. Użyczał do tego celu swojego mieszkania. Zaangażowany był także w kolportaż niezależnej prasy i publikacji. W latach 1981-1989 współpracował, jako prawnik z Diecezjalnym Komitetem Charytatywno-Społecznym w Siedlcach. Był także uczestnikiem i współorganizatorem uroczystości i manifestacji patriotycznych m.in. w 1984 r. w Woli Gułowskiej. Pan Stanisław Dąbrowski działał w 1989 w Komitecie Obywatelskim w Siedlcach. Z ramienia „Solidarności” kandydował do sejmu i w wyborach czerwcowych został wybrany posłem.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej