Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Suszek Stanisław

Stanisław Suszek

ur. w 1938 roku w m. Choszczów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 480/2017
Biogram
Stanisław Suszek rozpoczął swoją działalność opozycyjną w latach 70. Brał czynny udział w organizowaniu strajku na terenie zakładu pracy podczas wydarzeń grudniowo-styczniowych 1970/1971 r. Należał także do grupy osób tworzących Komitet Strajkowy w Fabryce Mechanizmów Samochodowych „Polmo”. 
Był sympatykiem Komitetu Obrony Robotników, kolportował niezależne wydawnictwa i prasę związaną z KOR. W sierpniu 1980 r. brał udział w strajku, a następnie przystąpił do NSZZ „Solidarność”. Aktywnie uczestniczył w pracach Komitetu Strajkowego. Od września 1980 r. został członkiem Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w FMS „Polmo”. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego w środowisku pracy, jak i na terenie miasta, prowadził działalność opozycyjną współpracując i utrzymując kontakty z innymi działaczami. W efekcie swojej działalności został internowany w ramach akcji „Jodła” decyzją nr 182/82 i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Wierzchowie Pomorskim w okresie od 08.05.1982 r do 23.07.1982 r. Pomimo internowania i rozmów ostrzegawczych, nie zaprzestał swojej działalności opozycyjnej i w dalszym ciągu utrzymywał kontakty z innymi działaczami, angażującymi się w działalność antykomunistyczną. Udzielał się w życiu kościoła, brał udział w mszach za Ojczyznę oraz w konspiracyjnych zebraniach. Czynnie uczestniczył w manifestacjach i demonstracjach w kolejne rocznice świąt narodowych i solidarnościowych. 
Z powodu prowadzonej aktywności opozycyjnej w latach 1982-1990 był systematycznie inwigilowany przez szczecińską Służbę Bezpieczeństwa, przesłuchiwany, poddawany rewizjom, wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz. przed świętami narodowymi oraz rocznicami Grudnia 70’ i Sierpnia 80’.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • A. Kubaj, Nie wyrośli z marzeń. Szczecińska podziemna Solidarność, Warszawa 2011.
    • Dziennik z internowania: Goleniów - Wierzchowo Pomorskie - Strzebielinek (1981-1982)", red. T. Dziechciowski, Szczecin 2016