Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kowalski Ireneusz

Ireneusz Bogumił Kowalski

ur. w 1953 roku w m. Grabów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 204/2019
Biogram
Ireneusz Kowalski, zatrudniony jako kierowca w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Łodzi, w sierpniu 1980 r. uczestniczył w strajku okupacyjnym w miejscu pracy, od września działał w NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność opozycyjną w ramach podziemnych struktur zakładowych „Solidarności”. Prowadził kolportaż wydawnictw bezdebitowych, takich jak: „Głos Łodzi”, „Gotowość »Solidarności«” i „Między Przystankami”, pisma sygnowanego przez Tymczasową Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” MPK, w którym w latach 1987–1990 publikował teksty swojego autorstwa pod pseudonimem „Kair”. Od 1984 r. był członkiem TKZ, od 1985 r. do 1990 r. organizował tajne szkolenia pracowników MPK z udziałem znanych opozycjonistów. W czerwcu 1987 r. przed przyjazdem do Łodzi papieża Jana Pawła II przeprowadzono rewizję w jego mieszkaniu, a następnie został zatrzymany na 48 godzin. W latach 1986-1990 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN