Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Tomasz Jan Petry

ur. w 1950 roku w m. Kramarzówka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 278/2017
Biogram
Tomasz Jan Petry od 1978 r. pracował w Zespole Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu. W 1980 r. organizował struktury NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. Pełnił następnie funkcję przewodniczącego Komisji Okręgowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Jarosławiu.
Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany od 16.12.1981 r. do 30.04.1982 r. w ośrodkach odosobnienia w Uhercach i Nowym Łupkowie. W latach 1982-1989 należał do jednej z konspiracyjnych grup kolporterskich działających na terenie Jarosławia. Był również zaangażowany w działalność Duszpasterstwa Nauczycieli przy parafii Matki Boskiej Bolesnej w Jarosławiu oraz uczestniczył w lokalnych uroczystościach patriotyczno-religijnych. W związku z prowadzoną działalnością był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez funkcjonariuszy SB oraz szykanowany w miejscu pracy.
Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1982-1989.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN