Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Miłek Jan
Jan Miłek
ur. w 1950 roku w m. Wielkanoc
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 563/2013

Biogram

Pracownik Charsznickiej Odlewni Żeliwa w Charsznicy. Od jesieni 1980 r. zaangażowany w powołanie struktur NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. Przewodniczący Komitetu Założycielskiego, a następnie przewodniczący Komisji Zakładowej związku.  
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniu 14 grudnia 1981 r. uczestniczył w próbie podjęcia strajku okupacyjnego w odlewni, w związku z czym został zatrzymany i tymczasowo aresztowany. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Kielcach z dnia 7 stycznia 1982 r. został skazany na karę 1 roku i 10 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności. Karę odbywał w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie. Zwolniony w dniu 19 marca 1982 r. po uzyskaniu przerwy w jej odbyciu motywowanej stanem zdrowia.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej