Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Łuszczewski Andrzej

Andrzej Damazy Łuszczewski

ur. w 1956 roku w m. Zakroczym
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 152/2024
Biogram
Jesienią 1980 r. organizował niezależne związki rolnicze w Zakroczymiu. 12 maja 1981 r. w dniu rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Sądzie Najwyższym, uczestniczył w manifestacji w Warszawie. Po zgodzie władz na działalność Związku został wiceprzewodniczącym Koła Gminnego w Zakroczymiu oraz Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego w Warszawie. Współorganizował oraz kierował strajkiem okupacyjnym w Urzędzie Miasta i Gminy w Zakroczymiu, mającym miejsce w dniach 19-24 września 1981 r. 
17 grudnia 1981 r. w KMMO w Nowym Dworze odmówił podpisania oświadczenia o przestrzeganiu obowiązującego porządku prawnego, w związku z czym otrzymał czasowy zakaz opuszczania Zakroczymia. Od pierwszych dni stanu wojennego kontynuował działalność w podziemnych strukturach Związku. Organizował pomoc dla osób represjonowanych. Współpracował z Prymasowskim Komitetem Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom. Od 1982 r. współorganizował i uczestniczył w uroczystościach odbywających się w maju, w rocznice rejestracji Związku. 25 maja 1982 r. wziął udział w spotkaniu w Poznaniu, na którym powołano Tymczasowy Komitet Koordynacyjny Grupy Działaczy NSZZ RI „Solidarność”.
W latach 1982-1984 uczestniczył w Mszach za Ojczyznę, odprawianych przez ks. Jerzego Popiełuszkę. W klasztorze oo. Kapucynów zorganizował nielegalną drukarnię i skrytkę, gdzie przechowywano archiwum Związku, które w późniejszym okresie ukrył na swojej posesji. Aktywnie uczestniczył w przygotowaniach pierwszych ogólnopolskich dożynek na Jasnej Górze w Częstochowie, mających miejsce we wrześniu 1982 r. 
Po uchwaleniu jesienią 1982 r. przez Sejm PRL ustawy o związkach zawodowych i organizacjach rolniczych, delegalizującej „Solidarność”, rolnicze organizacje opozycyjne tworzyły stowarzyszenia działające w ramach Kościoła. Był współtwórcą, powstałej 2 lutego 1983 r. Duszpasterskiej Wspólnoty Rolników w Zakroczymiu, jednej z pierwszych i najprężniej działających wspólnot tego typu w byłym województwie warszawskim. W maju 1985 r. organizował i uczestniczył w akcji rozpowszechnienia ulotek antypaństwowych w Zakroczymiu i Płońsku, za co został ukarany przez kolegium. 
W ramach odbudowy jawnych struktur „Solidarności” 24 marca 1987 r. powołano Radę Rolników Indywidualnych Gminy Zakroczym, w skład której wszedł, następnie 6 grudnia 1987 r. został członkiem Tymczasowej Krajowej Rady Rolników „Solidarność”, a od 10 maja 1988 r. był członkiem Wojewódzkiej Rady Rolników „Solidarność” w Warszawie. 26 lutego 1989 r. uczestniczył w Wojewódzkim Zjeździe Delegatów NSZZ RI „Solidarność” w Błoniu, a w dniach 18-19 marca 1989 r. w Krajowym Zjeździe w Warszawie. Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu w podzespole ds. młodzieży. Wiosną 1989 r. zaangażował się w kampanię wyborczą do Sejmu i Senatu. 
Z ramienia Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” był komisarzem wyborczym w Okręgu nr 6 Warszawa - Praga Północ.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, tom 3, red nacz. Grzegorz Waligóra, Warszawa 2019
    • Kurier Zakroczymski, 18/2021