Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Lewandowski Jerzy

Jerzy Lewandowski

ur. w 1946 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 202/2019
Biogram
Jerzy Lewandowski od października 1980 r. współtworzył struktury NSZZ „Solidarność” pracowników oświaty regionu radomszczańskiego, został przewodniczącym Komisji Zakładowej w I Liceum Ogólnokształcącym w Radomsku, w styczniu 1981 r. stanął na czele Międzyszkolnej Komisji Porozumiewawczej. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności opozycyjnej, m.in. kolportował ulotki i nielegalne wydawnictwa oraz publicznie krytykował sytuację polityczną w kraju. W kwietniu 1983 r. funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa przewieźli go z miejsca pracy do jego mieszkania, gdzie dokonali rewizji i konfiskaty odnalezionych w jej wyniku materiałów „Solidarności”. Z końcem roku szkolnego 1982/1983 został przeniesiony do pracy w szkole podstawowej, do I LO powrócił po trzech latach zmagań z administracją oświatową. Był uczestnikiem mszy św. w intencji Ojczyzny i uroczystości patriotycznych w Radomsku oraz pokojowych manifestacji ulicznych w Warszawie. W latach 1983–1985 podlegał inwigilacji ze strony SB.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN