Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Pachniak Elżbieta
Elżbieta Wanda Pachniak
ur. w 1958 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 32/2019

Biogram

Od maja 1982 r. do 1989 r. współpracowała z Grupami Oporu „Solidarni”. Należała wraz z mężem Januszem do grupy „Nordyka” Piotra Rzewuskiego. Zajmowała się kolportażem ulotek, obserwowała teren podczas akcji. Od września 1983 r. własnym samochodem przewoziła materiały i sprzęt poligraficzny, wyrzutniki pirotechniczne oraz ludzi z grupy.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków