Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Adam Henryk Gorszanów
ur. w 1966 roku w m. Gliwice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 105/2019

Biogram

Pan Adam Gorszanów od jesieni 1986 r. do 1989 r. prowadził działalność opozycyjną w ramach Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz w latach 1987-1989 w ramach Konfederacji Polski Niepodległej. Angażował się w tworzenie podziemnych struktur niezależnego ruchu studenckiego na Uniwersytecie Śląskim, uczestniczył w drukowaniu pism bezdebitowych, akcjach malowania na murach haseł antykomunistycznych, akcjach ulotkowych, kolportowaniu nielegalnych wydawnictw. Brał udział w wiecach i manifestacjach antykomunistycznych. 
W związku z działalnością opozycyjną był kontrolowany operacyjnie przez Służbę Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN