Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Poczachowski Wojciech
Wojciech Jerzy Poczachowski
ur. w 1958 roku w m. Zabrze
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 203/2019

Biogram

Pan Wojciech Poczachowski w latach 1983-1987 należał do Niezależnego Zrzeszenia Studentów przy Uniwersytecie Śląskim, zajmował się kolportażem wydawnictw. 
W latach 1983-1987 działał również w Duszpasterstwie Harcerskim Diecezji Katowickiej oraz w Ruchu Drużyn Płaskiego Węzła. Między innymi współpracował przy redagowaniu czasopism „drugiego obiegu” „Harcerz Śląski”, ”Harcerski Krzyż” i „Czuwajmy”. 
W listopadzie 1983 r. podczas spotkania harcerskiego został zatrzymany przez Służbę Bezpieczeństwa, wielokrotnie przesłuchiwany, zwolniony z pracy w szkole i odsunięty od pracy z młodzieżą. W 1987r . usunięty z pracy w TVP wyjechał na pobyt stały do Niemiec, gdzie związał się z Chrześcijańską Służba Wyzwolenia Narodów ks. Franciszka Blachnickiego.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN