Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wójcik Zbigniew

Zbigniew Kazimierz Wójcik

ur. w 1952 roku w m. Rzeszów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 273/2020
Biogram
Zbigniew Kazimierz Wójcik w latach 1976-1990 pracował w Narodowym Banku Polskim Oddział Wojewódzki w Rzeszowie. Od września 1980 należał do  NSZZ „Solidarność”. Od lutego 1982 r. do grudnia 1984 r. pełnił rolę łącznika i kolportera wydawnictw podziemnych Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie. W latach 1985-1990 należał do Zespołu Niezależnych Historyków (pod patronatem bp. Ignacego Tokarczuka), który podjął badania nad wojenną i powojenną historią ziem należących do Diecezji Przemyskiej. W latach 1987-1989 był członkiem zespołu redakcyjnego niezależnego pisma „Rola Katolicka”, a w latach 1988-1989 członkiem redakcji podziemnego kwartalnika społecznego „Ultimatum”. W 1988 r. był członkiem Obywatelskiego Komitetu Obchodów Rocznicy 11 Listopada w Rzeszowie.
W lutym 1989 r. był współzałożycielem Komitetu Obywatelskiego w Rzeszowie, a następnie wiceprzewodniczącym Komisji Wyborczej przy rzeszowskim Komitecie Obywatelskim „Solidarność” w wyborach 4.06.1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    •  D. Iwaneczko, Opór społeczny a władza w Polsce południowo-wschodniej 1980-1989, Warszawa 2005
    •  NSZZ Solidarność 1980-1989, Tom 5, Polska Środkowo-Wschodnia, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, IPN, Warszawa 2010
    •  M. Stręk, Solidarność trwa. Świadectwo sprzeciwu i oporu 1981-1989, Rzeszów 2005
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN