Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Klimek Teresa
Teresa Maria Klimek
ur. w 1929 roku w m. Hrubieszów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 260/2015

Biogram

Była członkiem Okręgowego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania Polityczne w Gorzowie Wielkopolskim. Usiłowała zbierać informacje o funkcjonariuszach MO i SB dla potrzeb NSZZ „Solidarność”. Była również członkiem Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Gorzowie Wielkopolskim. Za swoją działalność w strukturach NSZZ „Solidarność” została zatrzymana w Areszcie Śledczym w Poznaniu. 10 stycznia 1982 r. została przewieziona i osadzona w Ośrodku Odosobnienia w Gołdapi. Z internowania została zwolniona w dniu 27 czerwca 1982 r. Od lipca 1982 r. do 1989 r. była rozpracowywana i inwigilowania przez Służbę Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

NSZZ "Solidarność" 1980-1989 t. 3 Polska Północna pod red. Łukasza Kamińskiego i Grzegorza Waligóry, Warszawa 2010

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN