Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Tołkacz Adam

Adam Bolesław Tołkacz

ur. w 1959 roku w m. Mrągowo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 292/2016
Biogram
Adam Bolesław Tołkacz był przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Wyborczej Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Olsztynie oraz Zastępcą Przewodniczącego Zarządu NSZZ RI „Solidarność” w Sorkwitach. Był członkiem kolegium pisma „Żeńcy” – Periodyku NSZZ RI „Solidarność” Wsi Warmińsko – Mazurskiej.
Został internowany 15 grudnia 1981 r., ponieważ prowadził działalność agitacyjną przeciwko polityce rolnej państwa. Osadzono go w ośrodku odosobnienia w Zakładzie Karnym w Iławie. Został zwolniony 26 kwietnia 1982 r. Następnie Adam Bolesław Tołkacz do 1987 r. był kontrolowany operacyjnie ze względu na kontynuowanie działalności opozycyjnej w ramach struktur NSZZ RI „Solidarność”. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • R. Gieszczyńska, NSZZ „Solidarność” Region Warmińsko-Mazurski, [w:] NSZZ „Solidarność” 1980-1989, t. 5, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010.
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN