Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Andrzej Marek Bączkowski

ur. w 1955 roku w m. Łuków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 227/2022
Biogram
Andrzej Bączkowski był asystentem w Zakładzie Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, członek NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego włączył się w działalność podziemnych struktur związku. Zajmował się kolportażem bezdebitowych wydawnictw NSZZ „Solidarność” oraz ulotek nawołujących do bojkotu uroczystości 1 Maja 1982 r. W dniu 30 kwietnia 1982 r. dokonano przeszukania jego mieszkania i zarekwirowano odnalezione ulotki. Za powyższe działania Andrzej Bączkowski został w dniu 2 maja 1982 r. internowany i osadzony początkowo w Ośrodku Odosobnienia w Lublinie, a z dniem 2 sierpnia 1982 r. został przeniesiony do Ośrodka Odosobnienia w Kwidzynie. Andrzej Bączkowski został zwolniony z internowania w dniu 15 października 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej