Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jan Krzysztof Konodyba

ur. w 1955 roku w m. Częstochowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 203/2019
Biogram
Pan Jan Konodyba od  września 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” przy Zakładach Elementów Wyposażenia Budownictwa „Metalplast” w Częstochowie, pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Zakładowego. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego od sierpnia 1982 r. zaangażował się w druk i kolportaż nielegalnego wydawnictwa „CDN”, organu prasowego Międzyzakładowego Komitetu Koordynacyjnego NSZZ „Solidarność” Regionu Częstochowa. Ponadto był członkiem MKK, przekształconego 16 XII 1982 r. w Tymczasową Komisję Regionalną. W strukturach MKK i TKR Pan Jan Konodyba odpowiadał za sekcję wydawnictwa „CDN”, później również za sekcję radiową, której zadaniem było zorganizowanie stacji nadawczej TKR. 
Pan Jan Konodyba został zatrzymany w dniu 17 IV 1983 r. i osadzony w Areszcie Śledczym w Częstochowie. Śledztwo zamknięto aktem oskarżenia, w którym zarzucano Panu Janowi Konodybie koordynowanie działalności zdelegalizowanego związku zawodowego NSZZ „Solidarność”, wejście w skład kierownictwa konspiracyjnych struktur związkowych oraz organizowanie druku i kolportażu biuletynów pod nazwą „CDN”. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 18 VIII 1983 r. uchylono w stosunku do Pana Jana Konodyby środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania w związku z amnestią. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN