Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Kazimierz Wnuk

ur. w 1953 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 275/2020
Biogram
Kazimierz Wnuk został zatrzymany 31.08.1983 r. podczas demonstracji przed Kościołem pw. Podwyższenia Świętego Krzyża w Łodzi i ukarany grzywną przez kolegium ds. wykroczeń. Od maja 1985 r. do czerwca 1989 r. był zaangażowany w działalność opozycyjną. Na terenie macierzystego zakładu pracy, tj. Fabryki Transformatorów i Aparatury Trakcyjnej „Elta” w Łodzi oraz w pobliżu swojego miejsca zamieszkania (osiedla Teofilów i Żubardź) kolportował pisma podziemne, m.in.: „Tygodnik Mazowsze”, „Biuletyn Łódzki”, „CDN Głos Wolnego Robotnika”, „Głos Solidarności”. Od listopada 1987 r. – jako zaprzysiężony członek łódzkiego oddziału Solidarności Walczącej – rozpowszechniał również wydawnictwa niezależne sygnowane przez SW, takie jak: „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Walcząca”, „Biuletyn Dolnośląski”, „Wiadomości Bieżące”, „Wolność”, „Horyzont”, „Czas” i „Galicja”. Współpracował z redakcją łódzkiego pisma „Wolność”, na potrzeby którego od stycznia 1988 r. przekazywał, w celu publikacji na jego łamach, informacje o sytuacji w „Elcie” i nastrojach panujących wśród załogi. Był wykonawcą ulotek o treściach antykomunistycznych oraz uczestnikiem organizowanych w Łodzi i Pabianicach manifestacji ulicznych i akcji malowania napisów na murach.
Biogram opracowano na podstawie:
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN