Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Szkutnik  Janusz

Janusz Henryk Szkutnik

ur. w 1955 roku w m. Jarosław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 416/2020
Biogram
Janusz Szkutnik od 1979 r. był współpracownikiem Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR” i kolporterem pisma „Robotnik”. Współpracował z Komitetem Samoobrony Chłopskiej Ziemi Rzeszowskiej w Łowisku. Od 1980 r. był wydawcą i współredaktorem niezależnego biuletynu środowisk wiejskich Rzeszowszczyzny „Wieś Rzeszowska”.  W 1980 r. został współzałożycielem pierwszych kół „Solidarności Wiejskiej” na Rzeszowszczyźnie oraz Komitetu NSZZ Rolników „Solidarność Wiejska” w Rzeszowie. Był współorganizatorem strajków chłopskich w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie. W lutym 1981 r. został współautorem Wszechnicy Związkowej przy MKZ NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie. Od marca 1981 r. był zatrudniony w WKZ NSZZ Rolników „Solidarność Wiejska”, a następnie NSZZ RI „Solidarność”. Aktywnie zaangażował się w działalność Regionalnego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania i Społecznego Komitetu Funduszu Oświaty Narodowej. Zajmował się dokumentowaniem sowieckiej zbrodni ludobójstwa dokonanej na żołnierzach AK w Turzy k. Sokołowa Młp. Po wprowadzeniu stanu wojennego w dniu 13.12.1981 r. został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa. W czasie internowania brał udział w protestach głodowych. Został zwolniony w dniu 25.09.1982 r. Po zwolnieniu z internowania kontynuował działalność opozycyjną. W marcu 1983 r. został wydawcą i redaktorem podziemnego „Informatora Rzeszowskiego”. Był współzałożycielem, wydawcą i drukarzem Porozumienia Prasowego „Solidarność Zwycięży” Oddział Rzeszów. Był też współzałożycielem Rzeszowskiego Komitetu Oporu Rolników. W związku ze swoją działalnością konspiracyjną w dniu 29.04.1983 r. został zatrzymany, a następnie aresztowany. 27.07.1983 r. został zwolniony na mocy amnestii. W okresie od 31 sierpnia do listopada 1984 r. był redaktorem podziemnego radia „Wolna Polska”. Janusz Szkutnik był współorganizatorem i działaczem „Solidarności Walczącej”, członkiem jej Rady Politycznej i Wykonawczej w Oddziale Rzeszów. W grudniu 1984 r. został współzałożycielem i redaktorem pisma „Galicja” wydawanego przez rzeszowski Oddział „Solidarności Walczącej”. W 1985 r. został wydawcą i redaktorem pisma Rzeszowskiego Komitetu Oporu Rolników „Wieś Polska”. W dniu 27.08.1985 r. został ponownie zatrzymany. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 29.08.1985 r. został skazany w trybie przyśpieszonym na 1 rok i 8 miesięcy pozbawienia wolności. W dniu 10.09.1986 r. został zwolniony na mocy amnestii. Od 1986 r. był członkiem kierownictwa Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników, Konwentu Seniorów Niezależnego Ruchu Ludowego i Tymczasowej Krajowej Rady „Solidarności” RI w Warszawie. W 1988 r. został współtwórcą Niezależnego Ruchu Ludowego „Solidarność”. W 1989 r. pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Programowej NRL i PSL oraz członka Tymczasowego Zarządu Wojewódzkiego PSL „Solidarność” w Rzeszowie. 
W związku z działalnością opozycyjną był rozpracowywany przez sieć tajnych współpracowników i objęty zastrzeżeniem wyjazdów zagranicznych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN