Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Berowski Tadeusz

Tadeusz Berowski

ur. w 1946 roku w m. Świniarsko
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 174/2021
Biogram
Pracownik Przedsiębiorstwa Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych „Mostostal – 5” w Krakowie. Od jesieni 1980 r. zaangażowany w powołanie struktur NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. Członek Komitetu Założycielskiego, a następnie Komisji Zakładowej związku.  
Po wprowadzeniu stanu wojennego organizator w dniach 14 i 15 grudnia 1981 r. strajku okupacyjnego, który objął kilka wydziałów przedsiębiorstwa. Po pacyfikacji strajku w nowohuckiej zajezdni Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie strajk przerwano w rezultacie negocjacji z dyrekcją. 
Zaangażowany w działalność podziemnych struktur „Solidarności” na Wydziale Konstrukcji Stalowych przedsiębiorstwa. Organizator zbiórek środków finansowych na potrzeby wsparcia represjonowanych oraz ich rodzin. Kolporter wydawnictw drugoobiegowych. W lipcu 1984 r. pozbawiony pracy w następstwie przeszukania jego miejsca pracy, w czasie którego odnaleziono druki bezdebitowe.
Biogram opracowano na podstawie:
  • publikacji:
    • A. Gliksman, „Leksykon ludzi małopolskiej „Solidarności”, t. 2, Kraków 2017