Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Helena Wesołowska

ur. w 1927 roku w m. Nidek
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 304/2014
Biogram
Pracownik Andrychowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego. W marcu 1971 r. inicjatorka strajku w zakładzie jako wyrazu protestu wobec sposobu podziału funduszu premiowego oraz ograniczeń w wypłacie 13. pensji.
Od jesieni 1980 r. członek NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego w dniu 13 grudnia 1981 r. internowana. Osadzona w Ośrodku Odosobnienia w Cieszynie. Zwolniona w dniu 13 stycznia 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN