Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sosnowski Krzysztof

Krzysztof Sosnowski

ur. w 1953 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 64/2016
Biogram
Krzysztof Sosnowski pracował w Przedsiębiorstwie Spedycji Morskiej C. Hartwig w Gdańsku. Był członkiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego był jednym z przywódców strajku w swoim zakładzie pracy. Po spacyfikowaniu strajku przez milicję 18 grudnia 1981 r. został aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. 27 stycznia 1982 r. Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni skazał go na karę trzech lat pozbawienia wolności i jednego roku pozbawienia praw publicznych. Krzysztof Sosnowski odbywał karę w Zakładach Karnych w Koronowie i Potulicach. 12 maja 1983 r. uzyskał akt łaski Rady Państwa, 24 maja 1983 r. został zwolniony.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN